Malene Holand

Advokat – avdeling Tromsø


Tittel: Advokat
Kontorsted: Tromsø
Telefonnummer: 45955339
Epost: mh@christianwiig.no

Advokat Holand har spesiell kompetanse innen barne- og familierett, strafferett og barnevern. Hennes masteroppgave omhandlet barnerett og strafferett og hadde tittelen «Straffeloven 2005 §§ 282 og 283 – Mishandling av barn i nære relasjoner». Holand har prosedyreerfaring innen både sivile saker og straffesaker, herunder både bistands- og forsvareroppdrag, og har i tillegg hatt praksis i Politiet.