08

Fast eiendom

08

Fast eiendom

Fagfeltet "fast eiendom" omfatter en lang rekke områder og problemstillinger, som våre advokater har lang og bred erfaring fra. Vi bistår enkeltpersoner, det offentlige og profesjonelle aktører.

Ved kjøp og salg av fast eiendom bistår vi både kjøper og selger ved spørsmål om mangler innen et vidt spekter av problemstillinger som arealsvikt, skadedyr, fuktskader m.m. Vi kan også bistå deg i forkant av salg, for å forebygge eventuelle tvister som vil kunne oppstå.

Innenfor enterprise bistår vi selskaper både med forberedelse og gjennomføring av prosjekter for salg. Vi hjelper deg med utforming av kontrakt med grunneier, arkitekt og megler, samt de nødvendige enterprisekontrakter som tilpasses kontrakt med endelig sluttbruker. Vi har også bred erfaring med tvisteløsning og rettslige prosesser dersom tvist oppstår i forbindelse med denne type kontrakter.

Vi yter også bistand ved ekspropriasjon, samt odel- og festeinnløsning.

Ved leie av bolig og næringslokale kan vi bistå både utleier og leietaker ved utforming av leieavtaler samt tvisteløsning dersom uenighet oppstår.

Våre advokater har bred og omfattende prosedyreerfaring innenfor disse områdene, men har samtidig høyt fokus på og erfaring fra tvisteløsning.