01

Alminnelig praksis

01

Alminnelig praksis

Vil tilbyr bistand også utenfor de fagfelt som er spesielt nevnt under våre fagfelt. Våre advokater har erfaring fra en lang rekke fagområder.

Fagfelt vi har mye erfaring fra inkluderer blant annet:

  • psykisk helsevern
  • vergemål
  • klage over vedtak fra NAV eller annet forvaltningsorgan
  • saker etter universitetsloven der det påstås
  • utestengelse fra studiet
  • saker om tvangsbehandling av rusmisbrukere

Når du tar kontakt med oss vil vi finne den advokat som best kan ivareta dine interesser.