Marius Rundgreen

Advokatfullmektig


Tittel: Advokatfullmektig
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 456 12 815
Epost: marius@christianwiig.no

Advokatfullmektig Rundgreen er opptatt av å fokusere på klientenes behov og interesser, og gi en praktisk tilnærming til klientenes juridiske problemstillinger. Rundgreen prosederer jevnlig for domstolen, og har på kort tid opparbeidet seg god prosedyreerfaring.

Fagområder:

  • Fast eiendom
  • Entreprise
  • Arbeidsrett
  • Førerkort og vegtrafikk
  • Strafferett, herunder forsvarer og bistandsoppdrag.
  • Tvisteløsning og prosedyre