Samuel Suphellen

Partner – daglig leder


Tittel: Partner – daglig leder
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 40 01 67 89
Epost: sls@christianwiig.no

Advokat Suphellen er daglig leder ved Advokatfirmaet Wiig & Co. Han arbeider med tvisteløsning, og bistår særskilt med sivile saker. Han har spesialkompetanse innenfor arbeidsrett, eiendom og kontraktsrett, men har også bred erfaring fra andre rettsområder. Advokat Suphellen prosederer jevning for domstolen, og har på kort tid opparbeidet seg god prosedyreerfaring.

For advokat Suphellen er det viktig at klienten blir hørt, og at deres interesser ivaretas på en effektiv måte. Det skal være lav terskel for å ta kontakt for eventuelle spørsmål om bistand.

Fagområder:

  • Fast eiendom
  • Entreprise
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Kjøpsrett og forbrukerrettigheter
  • Arv- og familie, herunder blant annet testament, fremtidsfullmakt, samboerkontrakt mm.
  • Skifte
  • Tvisteløsning og prosedyre