Samuel Suphellen

Advokat


Tittel: Advokat
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 40 01 67 89
Epost: sls@christianwiig.no

Advokat Suphellen arbeider med tvisteløsning, og bistår både i sivile saker og straffesaker. Han har spesialkompetanse innenfor arbeidsrett, og skrev masteroppgave med tittelen «I hvilken utstrekning kan en arbeidstaker nekte å utføre en arbeidsoppgave på bakgrunn av samvittighetsfriheten etter EMK art. 9». Han har i tillegg erfaring fra arbeid som saksbehandler i advokatfirmaet Wiig & co.