Samuel Suphellen

Advokatfullmektig


Tittel: Advokatfullmektig
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 48228415
Epost: sls@christianwiig.no

Advokatfullmektig Suphellen arbeider med tvisteløsning, og bistår både i sivile saker og straffesaker. Han har spesialkompetanse innenfor arbeidsrett, og skrev masteroppgave med tittelen «I hvilken utstrekning kan en arbeidstaker nekte å utføre en arbeidsoppgave på bakgrunn av samvittighetsfriheten etter EMK art. 9». Han har i tillegg erfaring fra arbeid som saksbehandler i advokatfirmaet Wiig & co.