09

Kontraktsrett

09

Kontraktsrett

Våre advokater bistår deg i alle stadier av avtaleforhold. Fra forhandlinger og avtaleinngåelse til etterfølgende tolkning av avtaler og spørsmål om oppfyllelse av avtalerettslige forpliktelser.

Vi bistår med utformingen av kontrakter, både indviduelle «skreddersydde» kontrakter og eventuelle tilpasninger til standardkontrakter, samt ved kontraktsforhandlinger.

Vi kan vurdere gyldigheten av inngåtte avtaler samt konsekvenser av mislighold, slik som prisavslag, retting, heving, erstatning m.m. Vi gir også bistand til tvisteløsning, herunder voldgifts- og rettsprosesser.