04

Barn- og familierett

04

Barn- og familierett

Vi har advokater med høy kompetanse innenfor barne- og familieretten.

Vi kan bistå deg med utarbeidelse og inngåelse av samboerkontrakt og ektepakt.

Kommer det til brudd i familien, har våre advokater bred erfaring innen barnefordelingssaker, skilsmisse og opphør av samboerskap.

Vi har særlig kompetanse i saker som gjelder fastsettelse av foreldreansvar, fast bosted og samvær for barn. Med vår kompetanse hjelper vi deg med å komme frem til gode løsninger og avtaler som er til det beste for barna.

Vi har videre kompetanse om økonomiske oppgjør etter samboerforhold og skifteoppgjør ved skilsmisse. Vi har inngående kjennskap til de rettigheter du har og kan hjelpe deg med å inngå avtaler som sikrer deg økonomisk etter bruddet.

Vi har betydelig prosedyreerfaring i saker som dette, og kan derfor yte bistand av høy faglig kvalitet også i de saker som ikke lar seg løse utenomrettslig.