Jasmin Gheshlaghi

Partner


Tittel: Advokat
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 45955082
Epost: jasmin@christianwiig.no

Advokat Gheshlaghi bistår innenfor et bredt spekter av fagområder og har prosedyreerfaring innen både sivile saker og straffesaker. Hun skrev masteroppgave innen strafferett og forvaltningsrett med tittelen «Overtredelsesgebyr og straff som sanksjoner for brudd på akvakulturlovgivningen». Hun har i tillegg erfaring fra Gatejuristen og fra praksis i Frostating lagmannsrett.

Fagområder:

  • Strafferett, herunder forsvarer og bistandsoppdrag
  • Barne- og familierett, herunder blant annet barnefordeling
  • Barnevern
  • Skifte
  • Førerkort og vegtrafikk