03

Arv og skifte

03

Arv og skifte

Vårt firma har en voksende portefølje innen arve- og skifterett. Flere av våre advokater har dette rettsområdet som spesialfelt og har solid forhandlings- og prosedyreerfaring.

God planlegging av et arveoppgjør forebygger senere konflikter og sikrer at avdødes ønsker blir fulgt. Vår kompetanse omfatter planlegging av arveoppgjør, utarbeidelse av testamente og rådgivning vedrørende arveavgift.

Vi bistår videre med skifteoppgjør etter avdøde, både med tolking og fullbyrdelse av testament eller oppgjør etter reglene i arveloven. Vi gir praktisk hjelp med fullmakter, bo-opptegning, proklama og fordeling av eiendeler.

Vi hjelper deg også med vurderingen av om du bør sitte i uskiftet bo eller om arveoppgjøret bør gjennomføres nå.