02

Arbeidsrett

02

Arbeidsrett

Vi driver utstrakt rådgivning og konflikthåndtering knyttet til arbeidstvister.

Vi bistår både fagforeninger, privatpersoner og bedrifter i arbeidsrettslige spørsmål. For å oppnå et best mulig resultat ønsker vi å bistå så tidlig i prosessene som mulig for forsøke å unngå eskalering av konflikter. Vi har god erfaring med forhandling mellom arbeidgiver og arbeidtaker, men vi bistår også våre klienter ved gjennomføring av rettslige prosesser.

Spørsmål vi kan bistå med:

  • usaklig oppsigelse / avskjed
  • nedbemanning/permittering
  • omorgansering
  • mobbing/trakassering
  • brudd på arbeidskontrakt
  • erstatningskrav mot arbeidsgiver
  • sluttpakke
  • lønn