Kristina Jørgensen

Partner


Tittel: Partner
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 90262167
Epost: kj@christianwiig.no

Advokat Jørgensen har særlig kompetanse på straffe- og familiesaker. I tillegg til oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat, arbeider hun hovedsakelig med foreldretvister, barnevern og økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd.

Jørgensen har master i rettsvitenskap fra UiB og LLM med spesialisering i internasjonal strafferett.
Hun har undervist i og forsket på barnevernsrett, og har i tillegg erfaring fra arbeid i Gatejuristen.

Språk:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Tysk

Fagområder:

  • Barne- og familierett, herunder blant annet barnefordeling.
  • Barnevern
  • Skifte
  • Strafferett, herunder forsvarer- og bistandsoppdrag.