Kristina Jørgensen

Advokat


Tittel: Advokat
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 90262167
Epost: kj@christianwiig.no

Advokat Jørgensen bistår både innenfor sivile saker og straffesaker.
Hun har barnevernrett, barnerett og strafferett som sitt spesialfelt.

Jørgensen har master i rettsvitenskap fra UiB og LLM med spesialisering i internasjonal strafferett.
Hun har undervist i og forsket på barnevernsrett, og har i tillegg erfaring fra arbeid i Gatejuristen.

Språk:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Tysk

Fagområder:

  • Barne- og familierett, herunder blant annet barnefordeling.
  • Barnevern
  • Skifte
  • Strafferett, herunder forsvarer- og bistandsoppdrag.
  • Førerkort og vegtrafikk