12

Fri rettshjelp

12

Fri rettshjelp

Vi gir bistand i en rekke saker hvor du kan ha krav på fri rettshjelp. Vi innvilger selv fri rettshjelp dersom du oppfyller vilkårene.

Om man har krav på fri rettshjelp er avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med. I noen sakstyper gis det fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, mens det i andre typer saker er en forutsetning at man ikke har for høy inntekt og formue.

Sakstyper hvor det gis fri rettshjelp uavhengig av inntekt er bla.:

  • barnevernsaker om tvang
  • erstatningskrav fra voldsoffer mot gjerningsperson
  • råd om politianmeldelse av alvorlig personlige krenkelser
  • krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning
  • overprøving av tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren

Sakstyper hvor det gis fri rettshjelp dersom du oppfyller de økonomiske vilkårene er bl.a:

  • familiesaker etter ekteskapsloven eller barneloven
  • oppsigelse eller utkastelse av bolig
  • oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold
  • erstatning for personskade
  • trygdesaker på klagestadiet

For å få fri rettshjelp i saker om behovsprøving, må en søker som er enslig ikke ha årsinntekt som overstiger kr. 320.000,- og ikke ha formue som overstiger kr 100.000,-. Dersom søker er gift eller har samboer, er inntektsgrensen 490.000,- for husstanden og formuesgrensen kr 100.000,-.

Det må betales en egenandel ved bruk av fri rettshjelp.
For straffesaker gjelder egne regler.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.