Historie

Advokatfirmaet er en videreføring av den virksomhet som Høyesterettsadvokat Thorvald Wiig startet i 1945.

Thorvald Wiig er født i 1913 og ble cand. jur i 1937. Han var dommer- og advokatfullmektig inntil krigen startet i 1940. Under krigen drev han familiens bakeri- og konditorvirksomhet.

Etter krigen ble han sommeren 1945 konstituert som sorenskriver i Gauldal før han startet advokatvirksomhet i eget navn i Trondheim. Han ble høyesterettsadvokat i 1955.

Thorvald Wiig var sideordnet forsvarer for den landssvikdømte Henry Oliver Rinnan og hans medhjelpere etter krigen. Rinnan ble dømt til døden ved Frostating lagmannsretts dom av 20. september 1946. Wiig tilbragte de siste timer sammen med Rinnan før han ble overlatt til fengselspresten og deretter skutt på Kristiansten festning 1. februar 1947 kl. 04.05.

Thorvald Wiig var også forsvarer for en av Mossad-agentene i Lillehammersaken i 1973.
Thorvald Wiigs advokatvirksomhet var svært allsidig; han var like engasjert som forsvarsadvokat som forretningsadvokat.

Thorvald Wiig var fast forsvarer i Gauldal sorenskriverembete, deretter i Trondheim byrett frem til fylte 70 år i 1983. Thorvald Wiig drev advokatvirksomhet frem til han fylte 85 år i 1998. Han var imidlertid knyttet til kontoret frem til våren 2001. Thorvald Wig døde i 2004, 91 år gammel.

Christian Wiig begynte i kontorfellesskap med sin far i 1978. Han startet en allsidig advokatpraksis hvor han påtok seg oppdrag for privatpersoner og næringslivet i Trondheim. Christian Wiig er imidlertid mest kjent for sine oppdrag som forsvarer i straffesaker. Han har bl.a. vært forsvarer i bombesaken i Drammen, arsenikk-saken i Brønnøysund og thalliumgiftsaken i Trondheim. Han er imidlertid mest kjent som forsvarer i Bjugn-saken som fikk sin endelige slutt i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2003.

Det tidligere kontorfellesskapet ble omdannet til et aksjeselskap i 2005. Per i dag er Christian Wiig, Stig Rune Østgaard, Jasmin Gheshlaghi, Kristian Jørgensen og Samuel Lilleberg Suphellen partnere i selskapet.