Linn Bauck

Advokatfullmektig


Tittel: Advokatfullmektig
Kontorsted: Trondheim

Bauck har master i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har i tillegg studert kriminologi ved UiO.

Bauck har arbeidet i den politiske ledelse ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og som fagansvarlig jurist ved Gatejuristen Trondheim. I tillegg har hun arbeidet i organisasjonen MOT, blant annet som myndighetskontakt. Hun sitter i dag som styremedlem i MOT Norge og Boligstiftelsen i Trondheim.

Fagområder:

  • Barne- og familierett, herunder blant annet barnefordeling.
  • Barnevern
  • Skifte
  • Strafferett, herunder forsvarer- og bistandsoppdrag.
  • Førerkort og vegtrafikk