Rett til forsvarer i straffesaker

Du har rett til å la deg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Vi råder deg til å benytte forsvarer uavhengig av om du har gjort noe galt eller ikke, slik at dine rettigheter ivaretas under etterforskingen.

Rett til offentlig oppnevnt forsvarer
Dersom du har blitt tiltalt for et lovbrudd har du som hovedregel rett til å få oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige.

Du vil også i særlige tilfeller ha rett til en offentlig oppnevnt forsvarer under etterforskingen av en sak, før det er tatt ut tiltale. Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere om du kan ha rett til dette.

Fritt forsvarervalg
Dersom du har rett til en offentlig oppnevnt forsvarer har du også rett til å velge hvilken forsvarer du vil. Dette gjelder også om tingretten allerede har oppnevnt en forsvarer for deg.

Ta kontakt i dag for bistand.