Rett til advokat i barnevernssaker

Du har rett på gratis advokat dersom barneverntjenesten har varslet om at de vil plassere barn.
Vi bistår med råd og veiledning, deltar sammen med deg i møter og opptrer på dine vegne i Fylkesnemnda og retten.

Ta kontakt i dag for bistand.