Maja Berg

Advokatfullmektig


Tittel: Advokatfullmektig
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 45959029
Epost: mb@christianwiig.no

Berg har mastergrad i rettsvitenskap og skrev masteroppgave innen personvern og arbeidsrett med tittelen «Arbeidsgivers rett og mulighet til fjernsynsovervåkning på arbeidsplassen – Er lovgivningen lett nok tilgjengelig?».