Advokatbistand under koronautbruddet

Ikke vent med å ta kontakt

Selv om pandemien har satt verden på pause er det ingen grunn til å vente med å søke juridisk bistand. Domstolene sørger for saksavvikling til tross for strenge restriksjoner, og det er i tillegg ofte forberedende arbeid som må gjøres. Man kan heller ikke si hvor lenge denne situasjonen vil vedvare, og det kan være lurt å få løst tvister så snart som mulig, uavhengig av pandemien. Ofte vil partene løse saken uten bistand fra domstolene.

Vi arbeider i stor grad digitalt, og kan ivareta våre klienter i samme grad som før.

Ta kontakt i dag for bistand.