Tromsø

Tromsø

Advokatene Wiig & Co avdeling Tromsø er nyetablert i 2020, og har per i dag en fast ansatt advokat. Samtlige av våre advokater påtar seg imidlertid oppdrag også i Nord-Norge.

Kontoret er bemannet alle hverdager mellom 08.00-16.00.
Vår vakttelefon er bemannet på kveldstid, også i helger og på helligdager.

Våre advokater yter bistand innenfor et bredt spekter av juridiske fagfelt, med hovedfokus på strafferett, barne- og familierett, barnevernrett, fast eiendom, arbeidsrett og erstatningsrett.

Innenfor disse områdene yter våre advokater bistand i form av juridisk og strategisk rådgivning, tvisteløsning og prosedyre. Våre advokater fører jevnlig saker idomstolene.

Besøksadresse

Postadresse

Postboks 217
9253 Tromsø

Kontakt