Stig Rune Østgaard

Partner


Tittel: Partner
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 92459115
Epost: sro@christianwiig.no

Advokat Østgaard har spesialkompetanse innen eiendomsrett, entreprise, nybyggprosjekter, kontraktsrett og selskapsrett. Han har mangeårig erfaring med prosedyre og tvisteløsning, og han prosederer regelmessig sivile saker. Østgaard har bevilling til å drive med eiendomsmegling og kan bistå ved salg av bolig.

Fagområder:

  • Fast eiendom, herunder også eiendomsoppgjør
  • Entreprise
  • Skifte
  • Erstatningsrett
  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett
  • Kjøpsrett og forbrukerrettigheter
  • Selskapsrett
  • Tvisteløsning og prosedyre