Ole Andreas Aftret

Advokatfullmektig MNA


Tittel: Advokatfullmektig
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 48228415
Epost: ole@christianwiig.no

Advokatfullmektig Aftret arbeider i et bredt spekter av fagområder, herunder strafferett, kontraktsrett og arbeidsrett. Han skrev masteroppgave innen straffeprosess med tittelen «Påtalemyndighetens legalitetskontroll med politiets etterforsking». Aftret har prosedyreerfaring innen både straffesaker og sivile saker, og har hatt praksis ved Sør-Trøndelag tingrett. I tillegg har Aftret bred politisk erfaring.