Kristin Bugge Midthjell

Advokat MNA


Tittel: Advokat
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 73 87 43 14
Epost: kbm@christianwiig.no

Advokat Bugge Midthjell arbeider særlig med prosedyre, tvisteløsning og rådgivning innen barne- og familierett og barnevern. Hun har bred erfaring fra helse- og velferdsenheten og Utlendingsdirektoratet. Midthjell har vært styreleder for Yngre Advokater (Advokatforeningen) og sitter nå i «Utvalg for ekstern gransking av håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning» som foretar en ekstern granskning av Nav-saken.