Ingrid Wedø

Advokat


Tittel: Advokat
Kontorsted: Trondheim
Telefonnummer: 94033956
Epost: imw@christianwiig.no

Advokat Wedø arbeider med prosess og tvisteløsning og har spesialkompetanse innen eiendomsrett, arv og skifte. Hun har erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning, og har særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett og i klagesaker mot forvaltningen.