Thomas Hoff Myhr

Advokatfullmektig

 73874300
Thomas Hoff Myhr

Thomas Hoff Myhr har spesiell kompetanse innen entrepriserett.

Hans masteroppgave omhandlet entrepriserett og avtalerett, og hadde tittelen

«Overføring av risiko for grunnforholdene i totalentreprise» 

 

Ansatt hos Advokatene Christian Wiig & Co AS siden august 2017.

cv

Yrkesbakgrunn:

2017   Advokatene Christian Wiig & Co AS
2016   Praksis ved Høyesteretts kontor – juridisk utredningsenhet
2016-2017   Advokatene Christian Wiig & Co AS – saksbehandler
2015   Advokatene Christian Wiig & Co AS – trainee
2015   Jusshjelpa Midt-Norge – saksbehandler
2015   Steenstrup Stordrange – trainee

 

Utdanning: 

2012-2017   Det juridiske faktultet i Tromsø – mastergrad i rettsvitenskap