Ole Andreas Aftret

Advokatfullmektig

 
 
Ole Andreas Aftret

Aftret ble uteksaminert med mastergrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø våren 2018. Han skrev masteroppgave innen straffeprosess med tittelen «Påtalemyndighetens legalitetskontroll med politiets etterforsking».

Aftret har prosedyreerfaring innen både straffesaker og sivile saker. Han arbeider i et bredt spekter av fagområder, herunder strafferett, kontraktsrett og arbeidsrett.

Ansatt hos Advokatene Christian Wiig & Co siden august 2018.

CV

Yrkesbakgrunn:

2018: Advokatene Christian Wiig & Co AS – advokatfullmektig

 

Utdannelse:

2018: Universitetet i Tromsø – Master i rettsvitenskap

2017-2018: Universitetet i Bergen – spesialfag i politirett, påtalerett og kommunalrett

 

Annet:

2016: Praksis, Sør-Trøndelag tingrett 

 

I tillegg har Aftret bred politisk erfaring.