Malene Holand

Advokatfullmektig ( permisjon)

 73874300
Malene Holand

Malene Holand har spesiell kompetanse innen barne- og familierett, strafferett og barnevern.

Hennes masteroppgave omhandlet barnerett og strafferett og hadde tittelen «Straffeloven 2005 §§ 282 og 283 – Mishandling av barn i nære relasjoner»

Holand har prosedyreerfaring innen både sivile saker og straffesaker, herunder både bistands- og forsvareroppdrag.

Ansatt hos Advokatene Christian Wiig & Co siden april 2017.

 

cv

Yrkesbakgrunn:

2017   Advokatene Christian Wiig & Co AS – advokatfullmektig
2016   Praksis, Politiet i Tromsø, stedsplassert ved forvaltningsenheten

 

Utdanning:

2011-2016   Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet – mastergrad i rettsvitenskap
2010-2011   Universitetet i Tromsø, Økonomi; Ledelse, innovasjon og marked