Kristin Bugge Midthjell

Advokat

  73874300
Kristin Bugge Midthjell

Kristin Bugge Midthjell ble uteksaminert med en mastergrad i rettsvitenskap fra det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo 2008. Hun har en variert yrkesbakgrunn med erfaring som jurist både fra helse- og velferdsenheten, Utlendingsdirektoratet og som advokatfullmektig i firmaet Steenstrup Stordrange.

Midthjell arbeider særlig med prosedyre, tvisteløsning og rådgivning innen barne- og familierett, barnevern og strafferett. Hun bistår også i saker innenfor fast eiendom og arbeidsrett.

 

Yrkesbakgrunn

 • Ansatt hos Advokatene Christian Wiig & CO fra januar 2014
 • Advokatfullmektig ved advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA 2012-2013.
 • Jurist ved Helse- og velferdskontor Heimdal, Trondheim Kommune 2010-2011
 • Saksbehandler ved Utlendingsdirektoratets asylenhet 2009-2010
 • Lektor i rettslære ved Kristen Videregående i Trøndelag 2008-2009
 • Kontormedarbeider ved Kontor for Fri Rettshjelp i Oslo 2007-2008
 • Praksis ved advokatfirmaet Holmen & CO DA 2007

 


Utdanning:

 • Spesialfag Utlendingsrett ved Universitetet i Oslo, 2010
 • Spesialfag Barnerett ved Universitetet i Oslo, 2010
 • Spesialfag Boligrett ved Universitetet i Oslo, 2009
 • Spesialfag Strafferett ved Universitetet i Oslo, 2009
 • Spesialfag Helserett ved Universitetet i Oslo, 2009
 • Spesialfag Arbeidsrett valgfag Universitetet i Oslo, 2009
 • Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, 2009
 • Engelsk for jurister ved Universitetet i Oslo, 2007-2008