Christian Wiig

Partner

 73874300
Christian Wiig

Christian Wiig er en av landets mest erfarne forsvarsadvokater. Han har bred og omfattende erfaring innenfor alle områder av strafferetten og har prosedyre som sin spesialitet. Han har vært fast forsvarer for Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett siden 1988.

Fagområder

Yrkesbakgrunn

  • Egen advokatpraksis fra 1978
  • Dommerfullmektig ved Vest-Telemark herredsrett 1976 – 1978
  • Advokatfullmektig for Høyesterettsadvokat Thorvald Wiig 1974-1976
  • Ansatt ved Justisdepartementet og Handelsdepartementet 1973 - 1974

Verv:

  • Medlem av Trondheim bystyre 1995 – 2007
  • Leder av trøndelag krets av Advokatforeningen