Anniken Mellegaard Douglass

Daglig leder (Permisjon)

 
 
Anniken Mellegaard Douglass

Anniken Mellegaard Douglass har spesiell kompetanse innen strafferett, barne- og familierett og barnevern. Hun har omfattende erfaring som forsvarer i både tingrett og lagmannsretten, og er fast forsvarer for Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. Douglass har bred prosedyreerfaring innen både sivile saker og straffesaker.

Ansatt hos Advokatene Christian Wiig & Co siden januar 2005, partner fra januar 2012.

Douglass er for tiden i permisjon.

Yrkesbakgrunn

 • Konstituert lagdommer, Frostating lagmannsrett april - juli 2016
 • Advokat på verv for Spesialenheten for politisaker fra 2008 - 2013
 • Foreleser innen strafferett og straffeprosess for Folkeuniversitetet 2008 - 2012
 • Saksbehandler Advokatene Christian Wiig & Co 2004 - 2005
 • Studiekonsulent innen juridiske fag, Folkeuniversitetet 2003- 2005
 • Saksbehandler og gruppeleder hos Jusshjelpa Midt-Norge 2001 – 2003

Verv:

 • Medlem av Rettpsykiatrisk forum Trondheim 2011 – 2016
 • Styremedlem Trøndelag krets av Advokatforeningen 2009 – d.d.
 • Styreleder Borettslaget Akka Bakka 2 2007 – d.d
 • Leder av lovutvalget Norges Gymnastikk- og turnforbund 2006 – d.d
 • Styremedlem Folkeuniversitetet
 • Styreleder Jusshjelpa i Midt-Norge 2004 - 2006

Språk:
Behersker engelsk flytende både skriftlig og muntlig