Andreas Jebens

Advokat

 73874311
Andreas Jebens

 

Andreas Jebens har sine spesialområder innen avtalerett , fast eiendom og arbeidsrett og kan bistå med alle de ulike problemstillinger som kan oppstå innenfor disse rettsområdene.

Han har  bred erfaring med rådgivning, forhandlinger og prosesser for rettsapparatet. Jebens har mangeårig erfaring med prosedyre og tvisteløsning, og han prosederer regelmessig sivile saker.

 

Yrkeserfaring

  • Ansatt advokat Advokatene Christian Wiig & Co juli 2010
  • Advokatfullmektig Advokatene Christian Wiig & Co juni 2008
  • Saksbehandler Advokatene Christian Wiig & Co 2008
  • Saksbehandler ASK advokat 2007
  • Saksbehandler og gruppeleder, Jushjelpa Midt-Norge 2006 – 2007

Verv:

  • Styreleder Jushjelpa i Midt-Norge januar 2007 – januar 2008
  • Styremedlem Jushjelpa i Midt-Norge august 2006 – januar 2007

Utdanning:

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2008