Prisliste

Prisen på advokattjenester varierer blant annet ut fra sakstype, resultat i saken, hvor omfattende saken har vært, og ikke bare ut fra antall timer. Utgangspunkt for vår prisfastsettelse er følgende:

Arbeid utført av partner kr 2.200 + mva kr. 550 Totalt kr 2.750
Arbeid utført av oppgjørsadvokat kr 1.800 + mva kr. 450 Totalt kr 2.250
Arbeid utført av ansatt advokat kr 1.800 + mva kr. 450 Totalt kr 2.250
Arbeid utført av advokatfullmektig kr 1.400 + mva kr. 350 Totalt kr 1.750
Arbeid utført av advokatassistent kr 1.000 + mva kr. 250 Totalt kr 1.250
Ektepakt, pr time kr 1.600 + mva kr. 400 Totalt kr 2.000
Testament, pr time  kr 1.600 + mva kr. 400 Totalt kr 2.000
Samboeravtale Fastpris kr. 4.500 + mva kr. 1.125 Totalt kr 5.625
Oppgjør eiendom Fastpris kr. 15.000 + mva kr. 3.750 Totalt kr 18.750Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

For å få et mer presist prisoverslag i din sak bør du snakke med en av advokatene direkte. Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget.

Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Det er også retthjelpsordninger som gjennom kollektiv- eller hjemforsikring, eller gjennom den offentlige rettshjelpordningen som kan være med på å dekke det vesentlige av utgiftene for en sak.

Ved tvist som vinnes i retten får man som hovedregel dekket saksomkostningene av motparten. I motsatt fall må motpartens advokatomkostninger også dekkes.