Prosedyre og tvisteløsning

Våre advokater har omfattende erfaring fra prosedyreoppdrag for domstolene og Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker.  En stor del av de oppdrag vi har, er saker som i ytterste konsekvens må behandles i rettsapparatet og prosedyre er en sentral del av vår virksomhet.

 Vi har god kjennskap til de virkemidler og muligheter man har dersom en sak må gå til rettslig behandling, og vi kan derfor gi  deg best mulig bistand også i den utenrettslige fasen. Dette gjelder både overfor en sivil motpart, som overfor politi og påtalemyndighet.

 Våre advokater har bred erfaring med rådgivning og forhandlinger og vil kunne ivareta dine interesser. Skulle saken havne i rettsapparetet vil vår omfattende prosedyreerfaring sikre at din side av saken blir belyst på best mulig måte.

 

 

 

Kontakt

Ole Andreas Aftret

Advokatfullmektig