Våre fagfelt

Advokatene dekker de fleste juridiske områder. Advokatfellesskapet gir bred juridisk bistand til både næringslivet og privatpersoner.

Les mer om de ulike fagfeltene nedenfor:


Alminnelig praksis

Vi kan yte deg bistand innenfor de fleste fagfelt.

Arbeidsrett

Bistand ved tvister i arbeidslivet.

Arv og skifte

Planlegging av arveoppgjør og gjennomføring av skifte.

Barn – og familierett

Rådgivning og tvisteløsning i spørsmål som gjelder dine barn og din familie.

Barnevern

Bistand til privat part ved vedtak fra barnevernet.

Bistandsadvokat

Bistand til deg som er fornærmet i en straffesak.

Boligsalg

Vi bistår deg med oppgjøret ved salg av bolig.

Erstatningsrett

Erstatningsoppgjør mot forsikringsselskap eller skadevolder ved personskade.

Fast eiendom

Bistand i ulike spørsmål med tilknytning til fast eiendom.

Kontraktsrett

Bistand i alle stadier av avtaleforhold.

Prosedyre og tvisteløsning

Rådgivning, forhandlinger eller bistand ved rettslige tvister.

Strafferett

Forsvarer under etterforskning av straffbart forhold og ved straffesak i retten.