Strafferett

Forsvarer under etterforskning av straffbart forhold og ved straffesak i retten.

Arbeidsrett

Bistand ved tvister i arbeidslivet.

Arv og skifte

Planlegging av arveoppgjør og gjennomføring av skifte.

Erstatning

Erstatningsoppgjør mot forsikringsselskap eller skadevolder ved personskade.

Fast eiendom

Bistand i ulike spørsmål med tilknytning til fast eiendom.

Familierett

Rådgivning og tvisteløsning i spørsmål som gjelder dine barn og din familie.